רונן מרדכי גרין עם מושגים חשובים ביזמות

לפניכם מאמר שבו היזם הישראלי רונן מרדכי גרין מסביר מושגים ביזמות ליזמים המתחילים: על בחירת בר חיתום, הצהרת הנפקה ורישוי ומסגרת זמנים, הפרוספקט, כשירות שמיים כחולים ומה עושים לאחר ההנפקה.

בחירת בר חיתום

לאחר שהיזם קיבל החלטה לצאת לציבור עליו לבחור ממונה בר חיתום מטעמו אשר יוביל את הפירמה במהלך מכירת המניות.

כמו כן נדרשת הובלת סינדיקט החותמים- קבוצת חברות המעורבת בהנפקת ומכירת המניות לציבור.

למרות שמרבית ההצעות לציבור כרוכות בסינדיקט החברות המעורבות, על היזם לבחור את המנהל/ים המתאים לנהל את המהלך.

רונן מרדכי גרין מסביר כי על היזם לקבץ מספר מועמדים לפחות שנה טרם ההנפקה.

לעיתים קרובות הדבר קורה בשלבי המימון הראשון והשני כאשר המלצות המשקיעים והבנק מגבשים את החברה לכדי מוכנות להנפקה עתידית.

בחירת הבנק המלווה הנה מהלך עקרוני בהצלחתה של הנפקה לציבור.

עו"ד של בנקים מסחריים המתמחים בעבודות מסווגות, חברות ייעוץ גדולות, ואף חברי דירקטוריון עשויים לתת עצות והנחייה.

מאחר ומערכות היחסים יהיו מתמשכות ולא חד פעמיות על היזם לבסס מספר מאפיינים כגון מוניטין ותדמית , יכולת הפצה, שירותי ייעוץ, ניסיון, ועלות.

מאחר והנפקה לעיתים רחוקות הנה של חברה מוכרת, על מנהל ההנפקה להיות בעל קשרים טובים עם סינדיקט החברות ולהשרות אוירה נינוחה.

הצהרת הנפקה ורישוי ומסגרת זמנים

לאחר בחירת הבנק המלווה מנהל ההנפקה, נערכת פגישה "כל הידיים" ובה משתתפים עורכי דין, רואי חשבון ויועצים לפירמה. נקבעת מסגרת הזמנים וכן כל שלבי ההנפקה. לוח הזמנים משקף את אחריותו של כל צד להליך ובעיות צפויות העלולות לצוץ מוטב שייפתרו כבר בשלב זה.

הפרוספקט

לפי רונן מרדכי גרין הפרוספקט בהנפקת החברה נכתב כמעט תמיד בשפה ובנרטיב גבוהים, מאחר וזהו מסמך אשר "מוכר" את החברה ומתאר אותה ללקוחות הפוטנציאליים.

על המידע להיות מוצג באופן סדור, קריא וברור. 

חלקים חשובים בפרוספקט ההצעה:

כריכה, סיכום, תאור החברה, מאפייני וגורמי סיכון, ניצול וניהול רווחים, מדיניות חלוקת דיוידנד, ניהול כספים, מידע פיננסי, מידע בדבר העסק, ההנהלה, ובעלים.. מבנה ההון, מידע על מנהל ההנפקה והצהרת כספים.

כשירות שמיים כחולים

מונח המתאר את נהלי כל מדינה בעת מכירת מניות של חברה לציבור.

מדיניו זו מטרתה להבטיח את רכישת הציבור והיא עשויה להאריך את התהליך, לסרבל ולייקר אותו. במדינות רבות חוקים אלו מעכבים או מבטלים הנפקות לציבור.

לאחר ההנפקה

רונן מרדכי גרין מסביר כי גם לאחר ההנפקה על היזם לתת שירות "למוצר", לשמור על קשר עם הקהילה העסקית ולדווח על פי הנהלים.

לחזור למשהו ספציפי?