נחמיה רייבי – מה היא החשיבות של קק"ל ומה המטרות שלה מאז ועד היום?

מי שכיהן במספר תפקידים בכירים בקרן קיימת לישראל, נחמיה רייבי, מציג את החשיבות הגדולה והעשייה של קק"ל: "זכיתי לקחת חלק במפעל שמהווה אבן יסוד בהקמתה של מדינת ישראל".

אחד הגופים האחראים על ביסוס ההתיישבות בארץ ישראל ופיתוח הארץ לכל אורכה הוא קרן קיימת לישראל.
נחמיה רייבי מסביר על תפקידה של קק"ל, החל מהמטרה הראשית לרכישת אדמות להתיישבות יהודית, ייעור השטחים הירוקים של ישראל, הנגשה, סיוע למשק המים ושיקום נחלים, חינוך והכרת ארץ ישראל ועד פעולות מחקר ופיתוח.נחמיה רייבי מסביר על החשיבות של קרן קיימת לישראל

קרן קיימת לישראל נוסדה שנים רבות לפני הקמת המדינה, בשנת 1901, מטרת העל שלה שנשמרת עד היום היא איסוף כספים מתורמים לצורך קניית קרקעות בארץ ישראל, התיישבות יהודית בארץ ישראל ופיתוח הארץ.
לאחר עשרות שנות פעילות, קק"ל ומדינת ישראל חתמו על אמנה המייפה את כוחה של קק"ל להיות מוסד האחראי על ייעור, פיתוח אדמות ישראל והסברה חינוכית וציונית.
גם לאחר שרכשה את הקרקעות לצורך התיישבות, העבודה לא תמה מבחינתה של קק"ל, כבר מספר עשורים שקק"ל מתמקדת סביב השבחה, הכשרת הקרקע (לחקלאות או להתיישבות יהודית) ופיתוח תשתיות כדוגמת דרכים, סכרים, מאגרי מים, ניקוז ועוד.

נחמיה רייבי כיהן במספר תפקידים בכירים בקרן קיימת לישראל: חבר דירקטוריון קק"ל, יו"ר ועדה לפיתוח כלכלי בקק"ל וכן חבר בועדת כספים-השקעות-מפ"ק בקק"ל.
תפקידים אלו בקק"ל אפשרו לנחמיה רייבי להבין בצורה הטובה ביותר את החשיבות הקריטית של קק"ל להקמתה, ביסוסה ופיתוחה של ארץ ישראל וכן להמשיך לפתח את ישראל כחלק מתפקידים רבים שביצע בגופים רבים ובמשרד החקלאות: "שנים לפני שחוקק חוק שמגדיר את מטרת קק"ל לרכישת קרקעות והתיישבות יהודית בשנת 1953, קק"ל צברה פז"ם של למעלה מ 50 שנה בעשייה הזו שאפשרה את הבסיס הקריטי להקמתה של מדינת ישראל. קק"ל מחוברת לאדמה, מחוברת לחקלאות, להתיישבות, לפיתוח הארץ – כל הנושאים האלו זורמים בעורקי ופיתוחם תחת התפקידים בקק"ל אפשרו לי לקדם ולפתח את ארץ ישראל, חלומם של ישראלים רבים".

פעילות רבת שנים: מה עושה קרן קיימת לישראל?

מערת הפלמ"ח

מאז היותה של קק"ל כמפעל ציוני לרכישת קרקעות והתיישבות יהודים, כחברה לתועלת הציבור, קק"ל התפתחה עם השנים למישורים נוספים כדי לקדם את נופי ותשתיות הארץ.
פעילות ההתיישבות של קק"ל ניכרת בכ – 1,000 ישובים ברחבי הארץ באמצעות רכישת כ – 2,600,000 דונם להתיישבות, כמו כן 1,000,000 דונם נוספים לשטחי חקלאות, 8,000 קילומטר של דרכים מסוגים שונים וכן כ- 1,300 קילומטר של שבילי אופניים.

אחת מהפעולות הבולטות של קק"ל הבאה לידי ביטוי גם בסמלה היא פעולת הייעור והשמירה על הסביבה, קק"ל אחראית לנטיעת רבע מיליארד עצים בשטח של 920,000 דונם, טיפול ב- 400,000 דונם חורש טבעי וכן גידור והסרה של כ- 400,000 דונם.
קק"ל עוסקת בפרויקטים רבים שתפקידם לשמר את הסביבה ולתרום לצמצום גזי החממה והקטנת ההתחממות הגלובלית.
במהלך השנים בנתה קק"ל למעלה מ – 230 מאגרי מים וסכרים בארץ ישראל המספקים את 70% תצרוכת המים לחקלאות בישראל.
פעילות חשובה נוספת של קק"ל היא בחינוך הילדים והנוער של ישראל להכרה ואהבת הארץ, חיזוק הקשר עם הנוער היהודי בתפוצות ותכניות חינוך ערכיות ל פריפריה הגיאוגרפית והחברתית.
בנוסף, קק"ל הקימה מעל לאלף חניונים ביערות והפארקים בישראל, פועלת להנגשת כל היערות והמתקנים לאנשים עם מוגבלויות, משקמת אתרים היסטוריים, מארגנת סיורים ואירועים ביערות והפארקים וכן עוסקת במחקר ופיתוח בנושאים רבים בישראל ושיתוף המידע הנצבר עם שאר מדינות העולם.

נחמיה רייבי: "זו זכות גדולה לפתח ולקדם את ישראל דרך קק"ל"

נחמיה רייבי (תמונת יח"צ)

נחמיה רייבי - קק"ל

תפקידיו המגוונים של נחמיה רייבי בקק"ל אפשרו לו להשלים חלק נוסף בפאזל לקידום ופיתוח ארץ ישראל: "סיפורה של קק"ל מאז הקמתה לפני למעלה מ 120 שנה ועד היום הוא למעשה הסיפור של ארץ ישראל וחלק בלתי נפרד מהסיפור של העם היהודי, ללא רכישת האדמות ע"י קק"ל, ההתיישבות היהודית, הפיתוח החקלאי והמשך פיתוח ארץ ישראל – אני לא רואה איך מדינת ישראל הייתה מגיעה לאן שהגיעה היום. להיות חלק מסיפור ההצלחה של קק"ל זה לא עוד תפקיד או עשייה לרקורד, זה להיות חלק מהסיפור הישראלי והיהודי".

לחזור למשהו ספציפי?

דילוג לתוכן