מה האינטרס הכלכלי של חברות הביטוח?

תוכן עניינים

הייבן לייף הינה סוכנות לביטוח חיים מוכוונת לקוחות הנתמכת בבעלותה המלאה של לקוחותיה ועובדיה. הנה מה שאתה צריך לדעת על האינטרס הכלכלי של חברות הביטוח בפוליסות ביטוח החיים שלהן, על מה הן יכולות להשפיע באמצעות תנודות כלכליות, ומה לעשות אם אתה נשכח בעיצומו של משבר פיננסי או שפל כלכלי גדול אחר. Haven Life הייתה סוכנות ביטוח החיים הראשונה והיחידה המגובה במלואה, המנוהלת באופן מלא, וממוקדת בלקוחות כבר למעלה מ -30 שנה.

העמותה מורכבת מחברות ביטוח מורשות בארה"ב, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, דרום אפריקה, בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, ספרד, יפן, קנדה והולנד למכירת חיים, בריאות ופנסיה. ביטוח.

מבטחי חיים עצמם תומכים בהצעה האופציונלית של האמנה הפדרלית

אם כי הם היו הקבוצה הראשונה שדגלו במסגרת לאומית יותר. הבנקים המסחריים הגדולים המציעים ביטוח חיים נוטים גם הם להעדיף בנק פדרלי לאומי, כפי שמוצג במודעה באתר http://www.ultimateinsurancelink.com. מבטחי חיים עבדו כקבוצה עם ACLI ו- AIA כדי להשיג תמיכה רחבה בהצעתם.

קבוצות הביטוח והסנגור השונות מכוונות במידה רבה למדינה

אך יש כבר רגולציה פדרלית כלשהי בענף הביטוח בצורה של אגודות ביטוח בריאות. הטבות לעובדים, כמו 401 (k) וביטוח בריאות, כבר מוסדרות במישרין או בעקיפין ברמה הפדרלית על ידי עמותות ביטוח בריאות. חברות ביטוח כמו AIA, חברת ביטוח חיים אמריקאית ובירד ביטוח הוסדרו ברמת המדינה מזה 150 שנה.

עם זאת

בסך הכל שיעורי הריבית בביטוח חיים נקבעים על פי שיעורי הריבית של השווקים הפיננסיים, המושפעים בדרך כלל מביטוח חיים. בעוד שמוסד פיננסי כמו הפדרל ריזרב האמריקני או תאגיד ביטוח הפיקדונות הפדראלי (FDIC) יכולים לקבוע ריבית נמוכה, חברת ביטוח חיים בריאה כלכלית יכולה לקבוע ריבית גבוהה. לריבית נמוכה אין השפעה על מבטחי החיים, מכיוון שהם כפופים לאותם כללים פיננסיים כמו כל חברות הביטוח האחרות במדינה.

אך אם נראה כי מיתון כלכלי עשוי להימשך זמן רב

מבטחי החיים יתחילו להעלות את הריבית כדי לשמור על הרווחיות. אם זה יקרה, הפדיון בביטוח חיים יחווה עלייה משמעותית בשיעורי הריבית שלהם. ואז נשאלת השאלה כיצד הצליחו מבטחי חיים ביפן להתגבר על תקופה ארוכה של ריביות נמוכות בסביבה הולכת וגוברת. גישה זו של חברת הביטוח היפנית היא דוגמה לאופן שבו אנו יכולים להתאים את ענף הביטוח שלנו בארה"ב לעולם שבו הריבית הנמוכה היא הנורמה החדשה.

הביטוח מושפע בין אם הכלכלה מסתדרת טוב או רע, בדיוק כמו כל כלכלה אחרת במשק, והאם היא מצליחה טוב או רע.

הריבית על סיכון חברות הביטוח מהווה גם גורם מרכזי ברווחיותן. שיעורי ריבית ביטוח צמודים לשיעור הדולר האמריקאי, כלומר שינויים בריבית משפיעים על רווחיות תחום הביטוח בכמה דרכים.

ניתוח היסטורי מראה כי המגמה הכללית

היא לעליה ברווחיות ענף הביטוח במקרה של עליית ריבית. למרות שהעתיד לטווח הארוך של הדולר האמריקאי והריביות על חברות הביטוח עשוי להיות לא בטוח, ניתוח היסטורי הראה כי המגמות הכלליות עשויות להתקדם לעבר רווחיות מגזר הביטוח בסביבה של עליית ריביות, עם פוטנציאל עליות נוספות בתקופות עתידיות.

לדוגמא

חברות ביטוח שיש להן חברת בת של בנק שכר נבדקות באגרסיביות. יתר על כן, השימוש במוצרים צמודי יחידה כגון ביטוח חיים, המעבירים את סיכון ההשקעה מהחברה ל המבוטחים, סייעו בשמירת הרווחיות בענף הביטוח. הפוליסה בתעריף קבוע בשיעור קבוע לביטוח חיים נועדה למזער את השפעת ההאטה הכלכלית.

חוקי הערכת שווי סטטוטורית מחייבים חברות ביטוח לבצע הערכה של הערכות הנכסים וההתחייבויות במדינות בהן הם הוקמו. המחקר בדק שתי חברות עצמאיות שמבוססות על 24 מדינות: הפדרל ריזרב בא nk מניו יורק ונציבות ניירות ערך.

למרבה הצער של ענף הביטוח, דו"ח ה- ISO הגיע למסקנה כי לשינויים בחוק הנזיקין תהיה השפעה מועטה על שיעורי הביטוח. בהחלט, קיצוץ הפיצויים לנפגעים יפחית את עלויות המבטחים, אך בין אם המבטחים יעבירו חסכון לצרכנים זה עניין אחר.

ביטוח בריאות מכסה את העלויות החריגות לעיתים של טיפול רפואי

ביטוח חיים מציע הגנה מפני ההשפעות הכלכליות של מוות בטרם עת, והממשלה הפדרלית מבטחת פיקדונות בבנקים (ראה תקנה פיננסית). אך איננו צריכים לדאוג מההשפעה של חוק הנזיקין על דמי ביטוח הבריאות או מעלות שירותי הבריאות.

אם ביטוח חיים

הוא כלכלי. נשמע, אנו יכולים לצפות ליציבות בהשקעות אלו. אם למשל שיעורי הריבית יעלו מעל ל -5%, חברת הביטוח תפסיד ותתקשה למכור אגרות חוב. ההפך הוא הנכון כאשר הם ננעלים בריבית גבוהה ובריבית השוק בסופו של דבר. נפילה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות